E-Ticaret Pazarlama Terimleri Sözlüğü

E-Ticarete Başlayacaklara Pazarlama Terimleri Sözlüğü

E-ticaret pazarlama terimleri doğru ve etkin bir pazarlamanın da anahtarıdır. Global Dünya sisteminde internet ortamında pazarlamanın eksiksiz bir şekilde yapılmasına da olanak sunar. Bu anlamda, ürün yönetimi yöneticilerinin ve pazarlama sorumluların tüm terimleri bilmeleri firmalar arasındaki bağlantıyı güçlendirecektir.

E Ticaret Sisteminde Kullanılan Terimler Nelerdir

E-ticaret pazarlama terimleri, her ne kadar çok kapsamlı da olsa günümüzde şirketlerin internet siteleri ve ürünlerinin pazarlama sürecinde kullandıkları terimler belli başlıdır. En sık kullanılan, avarage time on site terimi potansiyel bir alıcını sitede kaldığı süreyi temsil eder. Bu bilgiye dayanarak sitenin ve ürünün ne kadar alıcının ilgisini çektiği hesaplanır.
Bunun yanı sıra firma açısından önemle takip edilen bir diğer terim ise bounce rate terimidir. Bu ise, potansiyel alıcının siteye girdiği anda her hangi bir sekmeyi incelemeden siteden ayrılmasını ifade eder. Bu noktada pazarlama uzmanları sitenin daha fazla incelenebilmesi ve ürünün ya da markanın geliştirebilmesi isi için stratejik teknikler planlamaya başlarlar.

Terimlerin Pazarlama Sürecine Katkıları

E-ticaret pazarlama terimleri pazarlama uzmanları, ürün yönetimi yöneticileri ve daha pek çok bu alanda hizmet veren kişilerin arasında kullandıkları terimlerdir. Dolayısıyla yazılı ya da görsel iletişimde bu terimler karşılıklı iletişimde anlatılmak istenilen konuyu daha kolay, hızlı ve etkin bir şekilde ifade edilmesine olanak sunar.
Bununla birlikte, satış sırasında kullanılan e-ticaret pazarlama terimleri firma içinde tedarik, satın alma ve satış gerçekleştirme üçgeni arasında da büyük rol üstlenir. Şirket kendi haberleşme sistemlerinde yapılması gereken işlemleri daha hızlı bir şekilde çözümleyebilir.
Buna göre, internet sitesi üzerinden bir müşteri bir ürünü satın almak için sepete attığında pazarlama dilinde cart abandonment rate olarak adlandırılır. Bir diğer ifadeyle ürünün satın alma için sepete atıldığı ancak henüz alım yapılmadığını gösterir.  Tüm bu işlemi yapan kişilerden oluşan veriler satış yapma oranını arttırma anlamında bir fikir sunar.

 E Ticaret Pazarlama Terimlerinin Artıları

E-ticaret pazarlama terimleri hem firmanın işleyişinde hem de pazarlama sürecinde yol göstericidir. Bu görevi üstlenen kişiler arasında kolay iletişim anlamında da bir köprü görevi üstlenir.